Pomáháme

Charita – pomáháme druhým

I když to tak často nevypadá, i IT člověk, je pouze člověk.

Koncem roku 2008, finančně našeho nejúspěšnějšího roku v podnikání nás oslovilo sdružení „Zajíček na koni“ s žádostí o finanční dar. Jelikož jsme měli pocit, že bychom i my, měli nějak pomoct a podělit se s naším úspěchem v podnikání, rozhodli jsme se podpořit toto sdružení „Zajíček na koni“. Tuto úspěšnou spolupráci již provozujeme čtvrtým rokem a nemůžeme si ji vynachválit. Tuto pomoct můžeme provozovat i díky Vám, našim klientům a proto nám dovolte, abychom Vám poděkovali.

Zde je stručné představení o sdružení:

Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám a zařízením pečující o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, socio-kulturní handicap – adopce, národní menšiny, sociální minimum rodiny). Poskytují pomocs organizováním volnočasových aktivit dětí a mladistvých se zvláštním zaměřením na integraci (výlety a akce s koníky, jízdy na koních, tábory, víkendové pobyty atd.).  Poradenství a hlídání dětí včetně tréninkové školičky. Všechny služby poskytují za nejnižší možnou cenu – cenu za všechny služby určují individuálně dle každého klienta. Některé služby jsou zcela zdarma. Proto je účast na jejich programech skutečně možná pro všechny.

Pokud byste i vy měli zájem podpořit toto sdružení, neváhejte prostudovat jejich webové stránky: www.zajiceknakoni.cz

Naše poslední pomoc byla investována do dětského zimního tábora. Bližší informace přímo od Zajíčka najdete zde.